Sigurnost kupovanja

Online Shop Satmedia se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika Online Shopa Satmedia te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

Online Shop Satmedia može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Online Shopu Satmedia.

Online Shop Satmedia (Sat Media d.o.o.) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni Online Shopa Satmedia (Sat Media d.o.o.). Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Online Shop Satmedia (Sat Media d.o.o.) na e-mail adresu: satmedia@hi.t-com.hr.

Online Shop Satmedia će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga Online Shopa Satmedia. Online Shop Satmedia prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Online Shopa Satmedia bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

Online Shop Satmedia prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika i o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Online Shop Satmedia će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Online Shopa Satmedia od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Online Shop Satmedia će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

Diners Club International Visa MasterCard Maestro Discover Dinacard Mastercard® Identity Check™ Visa Secure WSpay - Web Secure Payment Gateway