Uvjeti kupnje

UVJETI KUPNJE PUTEM INTERNET TRGOVINE “ONLINE SHOP SAT MEDIA”

1. OPĆE ODREDBE
Nositelj svih prava na internet domeni www.satmedia.hr je trgovačko društvo Sat Media d.o.o. Korištenjem usluge OnlineShopaSatmedia i svih pridruženih stranica na domeni www.satmedia.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem OnlineShopaSatmedia te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i OnlineShopaSatmedia, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem OnlineShopaSatmedia je tvrtka Satmedia d.o.o., Slavonska 33 , 10040 Zagreb, OIB: 07582199180.
Korisnike stranica upućuje se da prethodno kupovini upoznaju sa Uvjetima prodaje te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Satmedia d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Sat Media d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio OnlineShopaSatmedia u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, Sat Media d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge OnlineShopaSatmedia u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga OnlineShopaSatmedia odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje OnlineShopaSatmedia od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Sat Media d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.satmedia.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

OnlineShopSatmedia (odnosno Sat Media d.o.o.) se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.satmedia.hr.

OnlineShopSatmedia zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda,te nenamjerno greškom krivo istaknutoj cijeni na pojedinom proizvodu što ne obavezuje Satmedia d.o.o. na prodaju tog istog proizvoda.

*** Slike proizvoda na OnlineShopuSatmedia su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati s te osnove. OnlineShopSatmedia će nastojati na web stranicama www.satmedia.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2. ONLINE KUPOVINA PUTEM “ONLINE SHOPA SATMEDIA”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI ,TE POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA

Kupac(fizička osoba,pravno lice NE) ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u roku od 14 (četrnaest) dana računajući od dana preuzimanja proizvoda od strane Kupca, Pisanu obavijest o raskidu ugovora Kupac je dužan dostaviti Prodavatelju. U tom slučaju, Kupac se obvezuje vratiti isporučeni proizvod Prodavatelju o svom trošku, na adresu Prodavatelja. Preduvjet ovakvog raskida je da proizvod nije korišten.

Kupac znači svaka fizička osoba koja u ugovorima obuhvaćenom ovom direktivom djeluje u osobne svrhe a ne bavi se trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnosti;

Kupnja za pravne osobe

Postupak kupnje za pravne osobe jednak je onome za fizičke osobe, samo u prvom slučaju izaberite R1 račun na firmu i potvrdite suglasnost s Uvjetima poslovanja.

Ukoliko želite R1 račun, prihvaćate Uvjete poslovanja koji vrijede za pravne osobe. Glavna razlika je u mogućnosti odustajanja od ugovora: firmama, obrtnicima i drugim pravnim osobama omogućujemo vraćanje kupljenih artikala u okviru jamstvenih uvjeta. Pravne osobe(firme,obrtnici) nemaju mogućnost odustajanja od ugovora u roku od 14 dana od preuzimanja artikla bez razloga,niti pravo zamjene artikla za drugi proizvod kao što vrijedi za kupce (fizičke osobe).

Povrat novaca za pravne osobe nije moguć. Za kupovinu pravnih osoba vrijede Uvjeti poslovanja SATMEDIA.HR

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini

Za sva dodatna pitanja nas kontaktirajte na 01 2932 283 ili nam pišite na info@satmedia.hr. S veseljem ćemo vam odgovoriti na sva pitanja.

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Sat Media d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke Sat Media d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Registracijom u OnlineShopuSatmedia i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga OnlineShopSatmedia u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik se može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti s liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem OnlineShopaSatmedia uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) toga proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u OnlineShopuSatmedia, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom i telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.satmedia.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u rubrici Dostava.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.satmedia.hr izražene su sa uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti kupovine. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Satmedia d.o.o. na jedan od sljedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik OnlineShopaSatmedia,
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik OnlineShopaSatmedia,
– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefonom na 098/9557-536 od ponedjeljka do petka od 9-19, subotom od 9-14 sati (ostale upite slati na mail satmedia@hi.t-com.hr).

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Satmedia d.o.o.zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i tvrtke Satmedia d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen email koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovi Uvjeti, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/Kupac (navedeno vrijedi isključivo za fizičke osobe koje kupuju artikle za namjene izvan svoje privredne djelatnosti)može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena. Ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih video igara,audiosnimaka ili videosnimaka, uređaja koji u kompletu imaju vaučer kod za skidanje ili orginal igru koja je otvorena i korištena,odnosno računalnih programa koji su otpečaćeni nakon isporuke (ukoliko se s kutije video igre ili PrePaid kartice ukloni zaštitna folija, zamjena artikla ili povrat novca nije moguć radi sprječavanja eventualne zlouporabe i neovlaštenog korištenja jedinstvenih aktivacijskih ključeva (CD-key, Serial-key, Serialnumber, Activationcode).

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Satmedia d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Sat Media d.o.o., Slavonska 33, 10040 Zagreb) ili elektroničkom poštom na: satmedia@hi.t-com.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama OnlineShopaSatmedia u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Sat Media d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, umanjen za troškove isporuke/naknadu za plaćanje pouzećem, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Sat Media d.o.o., odnosno OnlineShopSatmedia zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Sat Media d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Sat Media d.o.o. (za OnlineShopSatmedia), Slavonska 33, 10040 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Sat Media d.o.o. odnosno OnlineShopuSatmedia, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl.77) mora snositi samostalno.

Korisnika se moli da prije raskida Ugovora nazove broj telefona 01/2932-283 ili se javi na satmedia@hi.t-com.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Slijedom toga SATMEDIA.HR preporuča svojim kupcima:
-dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici SATMEDIA.HR prilikom izbora proizvoda
– ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati SATMEDIA.HR, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
– ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda
– pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što prije obavijestite SATMEDIA.HR i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda
– ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i  funkcionalnost (npr. aktivirajte uređaj na struju ili bateriju, pregledajte funkcionalnost igračke, i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti, njime rukovati, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda

Rukovanjem/korištenjem proizvodom umanjuje se vrijednost proizvoda te će SAT MEDIA d.o.o. postupati prema utvrđenom stanju proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koji je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U slučaju povrata robe koja je korištena, nema svu pripadajuću ambalažu ili nije dovedena u prvobitno stanje kao na dan kupovine teretimo Vas za iznos od 20% do 50% vrijednosti vraćene robe,te za manipulativne troškove povrata, odnosno minimalni iznos od 100,00 kn. U slučaju povrata robe koja je vidno korištena Sat Media d.o.o. ima pravo odbiti povrat u potpunosti. Sat Media d.o.o. utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Sat Media d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova slanja i povrata proizvoda. Sat Media d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Sat Media d.o.o. u suradnji sa servisom određuje stanje vraćenog proizvoda nakon primitka proizvoda. Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti tvrtki Sat Media d.o.o. iznos koji je razmjeran onome što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Sat Media d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Osnovne karakteristike proizvoda (sirovinski sastav, dostupne veličine, te boje), cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može još biti vidljiv i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.satmedia.hr obuhvaćaju PDV.

Sat Media d.o.o. je ovlaštena mijenjati cijene bez prethodne obavijesti na Internet trgovini te u svakom trenutku odrediti popust na pojedini proizvod ili grupu proizvoda.

Sat Media d.o.o. je također ovlaštena organizirati dnevne ili tjedne akcije za pojedini proizvod ili za sve proizvode koje su vezane uz Internet trgovinu. Navedene pogodnosti će kupcu biti naznačene prije same kupovine u opisu proizvoda.

Sat Media d.o.o. tretira odabrane proizvode u košarici registriranog ili neregistriranog korisnika kao narudžbu te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, osoblje OnlineShopaSatmedia će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati OnlineShopSatmedia na: satmedia@hi.t-com.hr ili na telefonski broj 098/9557-536 od ponedjeljka do petka od 9-19 sati, kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.satmedia.hr i njenim podstranicama, odnosno: ime, tvrtka ili naziv, matični broj i sjedište Trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacije i proizvodima koji se nude te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja; informacije o troškovima dostave proizvoda; kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.

OnlineShopSatmedia (Sat Media d.o.o.) je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom dostupnom trajnom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje pouzećem – roba se plaća po dostavi od strane ekspress dostavne službe GLS. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.

b) Plaćanje općom uplatnicom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama hrvatskih banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, OnlineShopSatmedia prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od 7 dana.

c) Plaćanje kreditnim karticama online:

  • American Express, Visa, MasterCard, Diners i Maestro jednokratno
  • ZABA MasterCard® /Visa Business (do 12 rata)
  • PBZ Maestro® / Visa (do 12 rata)
  • Erste Maestro®/ MasterCard/Visa® (do 12 rata)
  • American Express®/Visa Premium (do 6 rata)
  • Diners Card (do 12 rata)

d) Plaćanje internet bankarstvom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje hrvatske banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja.

Uplatite direktno na naš račun u banci. Koristite identifikacijski broj narudžbe kao poziv na broj. Vaša narudžba biti će isporučena kad sredstva budu vidljiva na našem računu.
Napomena: Uplata je moguća samo sa hrvatskih bankovnih računa!

U slučaju da uplate dolaze sa revoult ili stranih bankovnih računa ta transakcija može potrajati par dana da
uplata bude vidljiva na našem računu,a uz takve uplate kupac je dužan uplatiti i proviziju koju strana banka ili revoult nama zaračuna.

Nakon potvrde narudžbe, OnlineShopSatmedia prosljeđuje emailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.
Prilikom odabira plaćanja općom uplatnicom Kupac dobiva na email adresu (navedenu u narudžbi) sve podatke koji su potrebni kako bi izvršio plaćanje.

Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun Sat Media d.o.o. Novčani primitak na računu tvrtke Sat Media d.o.o. vidljiv je najranije sljedeći radni dan, odnosno u roku 24-48 sati od trenutka plaćanja (ne računajući vikende, blagdane i praznike). Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak, kada se proizvodi šalju ekspresnom dostavnom službom GLS.

Izjava o korištenju WSPay-a

Online Shop Satmedia koristi WSPay za online plaćanja.
WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

CIJENA I UVJETI DOSTAVE

Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda, te elektronički sustav OnlineShopaSatmedia potom izdaje narudžbenicu na kojoj se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave je iznos zasebno iskazan u košarici ispod cijene jednog ili više naručenih proizvoda i predstavlja fiksan iznos od 40,00 kn (s PDV-om). Cijena dostave jednaka je za cijelo područje Republike Hrvatske bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca. Rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 1-3 radna dana od dana primitka novčane uplate korisnika/Kupca na bankovni račun tvrtke Sat Media d.o.o., izuzev slučajeva u kojima naručenih proizvoda trenutno nema u najbližem skladištu. Ukoliko se radi o takvom slučaju povlačenja proizvoda, moguće je da će se dostava proizvoda odužiti za period prvotno potreban da se naručeni proizvod pribavi u skladište iz kojeg se izdaju proizvodi za prodaju putem Web ShopaSatmedia.

Ukoliko tvrtka Sat Media d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, prodajno osoblje kontaktirati će Kupca telefonom ili emailom radi dogovora o zamjeni proizvoda ili otkazivanju naručenog proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.
Trošak dostave naplaćuje se prilikom izračuna svih troškova narudžbe i prema tarifi dostavne službe. Svi proizvodi dostavljaju se ekspresnom dostavnom službom GLS Croatia d.o.o. u roku 1-3 radna dana od primitka novčane uplate Kupca na račun tvrtke Sat Media d.o.o.

ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVORI, TE MATERIJALNA ODGOVORNOST

Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem OnlineShopaSatmedia na telefon 098/9557-536
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku te ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja/nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u OnlineShopSatmedia uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Ukoliko Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na email adresu: satmedia@hi.t-com.hr, sjedište: Sat Media d.o.o., Slavonska 33, 10040 Zagreb, ili usmeno na broj telefona 098/9557-536 od ponedjeljka do petka od 9-15 sati.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ukoliko se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Ukoliko kupac ima problema s PC igrom prilikom instalacije ili naknadno, kupac je dužan kontaktirati korisničku podršku proizvođača/izdavača igre koje je kupio jer svaka PC igra sadrži jedinstven aktivacijski kod (Cd-key) koji se veže uz korisnički račun kupca koji je kreirao na određenom servisu (Origin, Steam, Uplay ili drugi, ovisno o tome tko je izdavač/proizvođač igre). Sat Media ne može i nema ovlasti da u ime kupca rješava nastale probleme jer izdavač igre traži osobni kontakt kupca putem njihove stranice za korisničku podršku. Vanjska poveznica za stranicu korisničke podrške za pojedinu igru se nalazi u opisu svake PC igre pod “Sistemski zahtjevi.”

Također, naglašava se da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.

Proizvod koji se reklamira mora sadržavati jamstveni list te uz njega treba biti predočen originalan račun.

3. ZAŠTITA PODATAKA KORISNIKA/KUPACA

OnlineShopSatmedia se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika OnlineShopaSatmedia te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima.

OnlineShopSatmedia može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi OnlineShopuSatmedia.

OnlineShopSatmedia (Sat Media d.o.o.) nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika, a ukoliko navedeni nisu u domeni OnlineShopaSatmedia (Sat Media d.o.o.). Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti OnlineShopSatmedia (Sat Media d.o.o.) na e-mail adresu: satmedia@hi.t-com.hr.

OnlineShopSatmedia će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga OnlineShopaSatmedia. OnlineShopSatmedia prikuplja i obrađuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe OnlineShopaSatmedia bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

OnlineShopSatmedia prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika i o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. OnlineShopSatmedia će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja OnlineShopaSatmedia od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke OnlineShopSatmedia će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge.

4. RASPOLOŽIVOST ROBE

Raspoloživost proizvoda na ovim web stranicama odnosi se zbrojeno na sva skladišta naših dobavljača i maloprodajnu poslovnicu. Napominjemo da raspoloživost proizvoda i usluga ne mora odgovarati stanju označenom na webshopu, ali je proizvod moguće dobaviti u roku od 48h od naših dobavljača. Preporučamo da kontaktirate našu poslovnicu gdje i kako želite preuzeti proizvod kako bi Vam isti osigurali do Vašeg dolaska.

Molimo poštovane kupce da NE uplaćuju po ponudi na web shopu, prije nego Vas kontaktira netko od naših djelatnika i provjeri dostupnost artikla za koji ste zainteresirani!
Naručivanje telefonom:

Kupovinu također možete obaviti i telefonom, nazovite nas na telefon i naši djelatnici će Vam ljubazno pomoći pri odabiru artikla, te zaprimili sve potrebne podatke za slanje robe. U tom slučaju, način plaćanja je isključivo gotovina ili virman/opća uplatnica.

Diners Club International Visa MasterCard Maestro Discover Dinacard Mastercard® Identity Check™ Visa Secure WSpay - Web Secure Payment Gateway