Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja web domene www.satmedia.hr i njenih podstranica

UVJETI KORIŠTENJA

Internetska stranica www.satmedia.hr je u vlasništvu trgovačkog društva Sat Media d.o.o. koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.satmedia.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem OnlineShopaSatmedia i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.satmedia.hr (dalje u tekstu: OnlineShopSatmedia) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.satmedia.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem OnlineShopaSatmedia bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu OnlineShopaSatmedia u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe OnlineShopaSatmedia vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem OnlineShopaSatmedia ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

Sat Media d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Sat Media d.o.o. pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio OnlineShopaSatmedia, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. Sat Media d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge OnlineShopaSatmedia u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup OnlineShopSatmedia te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

Sat Media d.o.o. nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje OnlineShopaSatmedia, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja OnlineShopaSatmedia. Korištenjem sadržaja Web ShopaSatmedia korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama OnlineShopSatmedia, uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet OnlineShopaSatmedia, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Sat Media d.o.o. Usluge OnlineShopaSatmedia zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način, te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjeno.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) OnlineShopaSatmedia, tvrtka Sat Media d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje OnlineShopaSatmedia.

Korištenje usluga OnlineShopaSatmedia odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje OnlineShopaSatmedia od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, jer u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Sat Media d.o.o. ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.

KORIŠTENJE STRANICA WWW.SATMEDIA .HR I NJOJ PRIDRUŽENIH STRANICA

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s OnlineShopomSatmedia, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, email (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Sat Media d.o.o. ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

REGISTRACIJA I KREIRANJE KORISNIČKOG RAČUNA

Registracija ili korisnički račun kreiraju se za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge OnlineShopaSatmedia, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu (korisničko ime i lozinku). Registracija u OnlineShopSatmedia nije obavezna, niti Kupci koji otvore Korisnički račun imaju dodatne pogodnosti kupovanja spram onih Kupaca koji nemaju otvoren Korisnički račun. Korisnički račun ima svrhu vođenja evidencije željenih artikala i vlastitih osobnih podataka koji se potom jednostavnije i brže unose u samu narudžbu. Otvaranje Korisničkog računa dozvoljeno je punoljetnim i maloljetnim osobama, dok radnje naručivanja i kupovine mogu obaviti isključivo punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe. Isto tako, umjesto maloljetnih osoba, kupovinu mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Postupanje suprotno ovom uvjetu izuzima tvrtku Sat Media d.o.o. od bilo kakve pravne odgovornosti. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama; uporabiti tuđe podatke za registraciju; na bilo koji način, korištenje OnlineShopaSatmedia za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam poruka).

Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, korisnici OnlineShopaSatmedia dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke, te ažurirati iste ukoliko dođe do njihove promjene. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Sat Media d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. Nakon uspješno obavljene registracije na e-mail korisnika biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i emaila. Korisnik je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

Ukoliko korisnik koristi OnlineShopSatmedia kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

OSTALE ODREDBE

Satmedia se trudi dati što bolji i točniji opis i sliku proizvoda. Unatoč tome ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci i slike u potpunosti točni. Ne odgovaramo za eventualne pogreške nastale u opisu proizvoda, slika te greške kod promjene cijena, u kojem slučaju će Satmedia obavijestiti kupca koji je napravio narudžbu nakon čega kupac ima pravo odustati od narudžbe ili je izmijeniti. Slike uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

Diners Club International Visa MasterCard Maestro Discover Dinacard Mastercard® Identity Check™ Visa Secure WSpay - Web Secure Payment Gateway